Overslaan en naar de inhoud gaan

Provincie Overijssel

Wij zetten ons samen met de Overijsselse samenleving, partners, andere overheden en alle partijen in de Staten in, om aan de slag te gaan met het vasthouden en ontwikkelen van de kracht van Overijssel. Met een compacte organisatie werken wij vanuit bestaande kwaliteiten aan het vergroten van betrokkenheid van inwoners en partners. We verbinden ons aan een sterke en ondernemende samenleving waarin vrijheid, verantwoordelijkheid en rentmeesterschap de basiswaarden zijn.


Onze organisatie
De provincie Overijssel heeft haar hoofdvestiging in Zwolle. De organisatie bestaat uit een bestuurlijk en een ambtelijk deel. Het bestuurlijke deel wordt gevormd door Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de Commissaris van de Koning en de Griffie. Het ambtelijke deel bestaat uit het concern managementteam en acht eenheden. Samen werken de bestuurders en de uitvoerende organisatie aan het realiseren van maatschappelijke ambities en opgaven in Overijssel.

Investor in People
Sinds 2003 mogen we ons officieel Investor in People noemen: een titel die we hebben verdiend door bijzondere aandacht te geven aan de opleiding en ontwikkeling van onze collega's. Het Investor in People-certificaatis een keurmerk voor strategisch personeelsbeleid. We hebben niet alleen oog voor het functioneren van de provincie als organisatie. De persoonlijke wensen en prestaties van onze collega's zijn net zo belangrijk. Alleen met goed opgeleide en betrokken mensen zetten we een stap verder.

De provincie Overijssel is een middenbestuur dat vernieuwt, inspireert en initiatief neemt. Dat met respect voor traditie vooruit kijkt en investeert in grote, vernieuwende projecten op regionale schaal.